Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsförklaring för Scenic Labs och MediaLight Bias Lighting

Detta är ett tillgänglighetsförklaring från Scenic Labs, LLC.

Konformansstatus

Du har nu möjlighet Riktlinjer för tillgänglighet för webbinnehåll (WCAG) definierar krav på designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Den definierar tre nivåer av överensstämmelse: nivå A, nivå AA och nivå AAA. MediaLight Bias Lighting is delvis överensstämmande med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmande betyder att vissa delar av innehållet överensstämmer inte helt med tillgänglighetsstandarden.

Återkoppling

Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten av MediaLight Bias Lighting. Meddela oss om du stöter på tillgänglighetshinder på MediaLight Bias Lighting: